CORONA MAATREGELEN

Voor afspraken kan u bellen naar: 015/22 56 76.

Gelieve uw eigen mondmasker mee te brengen en aan te doen voor u de praktijk binnenkomt als u op raadpleging komt.

Graag ook contactloos met bancontact betalen.

Heeft u of één van uw gezinsleden koorts of luchtwegklachten (hoesten, keelpijn, kortademigheid), gelieve dan het praktijkgebouw NIET te betreden.

Indien u last heeft van bovenstaande klachten, vragen we u om telefonisch contact met ons op te nemen via 015/22 56 76.Visie

In deze huisartsenpraktijk vindt u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg, ondersteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem.

Dr. De Smedt

Dr. De Smedt heeft besloten om onze praktijk te verlaten en zijn activiteit verder te zetten in het Wijkgezondheidscentrum van Heist-op-den-Berg.
U kan hem daar contacteren.

Cederstraat 20B, 2220 Heist-op-den-Berg
015/343.346

Deze huisartsenpraktijk kiest voor kwaliteitsvolle zorg. Door permanente nascholing en door regelmatige reflectie over de manier van handelen kan uw huisarts u wetenschappelijk verantwoorde zorg aanbieden.

Uw huisarts wil deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen) en met de bevoegde instanties (overheid, ziekenfondsen, netwerk palliatieve zorg, maatschappelijk werk, Kind & Gezin). Dit vanuit de overtuiging dat niet alleen ziekten het welzijn bepalen, maar ook sociale gegevens zoals gezin en werk, maatschappelijke en milieufactoren en uw persoonlijke beleving.

De artsen in deze praktijk werken samen in een vaste associatie en streven onderlinge samenwerking na, met ruimte voor overleg. Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal dossier, toegankelijk voor alle artsen.

Geneeskunde is een wetenschap die niet stilstaat. De kennis in verband met gezondheid en ziekte wordt steeds maar groter en ingewikkelder. Ook de technische mogelijkheden breiden steeds verder uit. Door met 5 artsen samen te werken krijgen we de mogelijkheid om deze evolutie op de voet te blijven volgen.

Door een betere organisatie van de huisartsenpraktijk krijgt iedere arts meer tijd om zich bij te scholen. Dit zowel in de algemene geneeskunde als in bepaalde deelgebieden van de huisartsgeneeskunde. De groepspraktijk laat ons ook toe om onze kosten te delen. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om de apparatuur op peil te houden en nieuwe aankopen te overwegen om u een betere dienstverlening te geven.

De huisartsenpraktijk als opleidingspraktijk

Een beroep leer je niet alleen kennen door je eigen te maken met de theorie. Praktijk beoefenen is een noodzaak. Onze praktijk biedt, in samenwerking met het Academisch centrum voor Huisartsengeneeskunde van de Katholieke Universiteit van Leuven, aan studenten de mogelijkheid hun opleiding te vervolmaken op de werkvloer.

Ook voor de opleiding als medisch secretaresse staat onze praktijk open en bieden we de mensen in opleiding voor medisch secretariaat de mogelijkheid praktijk te beoefenen.

De stagiairs zijn evengoed als alle medewerkers in onze praktijk gebonden door het beroepsgeheim. Zij mogen aan derden geen mededelingen doen van de zaken waarmee ze in de praktijk kennis krijgen. We begrijpen dat het soms eens moeilijk kan zijn iets mee te delen met een stagiair erbij. Je mag dan gerust vragen dat de stagiair even buiten gaat en kan dan met je arts persoonlijk spreken.

Onze praktijk is ook erkend door het ministerie van Volksgezondheid en het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding om een huisarts op te leiden in het kader van de beroepsopleiding. Dr. Jacky de Rooij is hiervoor erkend en volgt de HAIO, huisarts in beroepsopleiding, hiervoor op. Deze arts is reeds gediplomeerd arts en mag zelfstandig werken onder toezicht, zeg maar zoals een assistent in een ziekenhuis.

Dit jaar is Ineke Van Dyck onze HAIO.

Voor ons betekent het opleiding geven ook een verbeteren van onze kennis. We blijven op de hoogte van de laatste richtlijnen en nieuwigheden in de huisartsengeneeskunde. Daarnaast.. twee weten meer dan één… Ook voor de patiënt wel eens nuttig.

Raadplegingen en huisbezoeken

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Vraag uw huisbezoeken liefst voor 11 uur aan.

Pedicure

Vanaf oktober is er een pedicure werkzaam in onze praktijk.
Zij verzorgt nagels en pakt ook medische voetproblemen aan:
- Kalk- en schimmelnagels
- Eeltproblemen, kloven
- Ingegroeide nagels: nagelbeugels
- Orthesen: vb. teenspreiders
Deze afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden via het secretariaat.

Afspraken

We werken uitsluitend op afspraak. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

  • Afspraken kan u telefonisch, liefst voor 12 u, alle weekdagen maken: 015/22.56.76
  • U kan uw afspraak ook maken via volgende link
  • Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  • Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek of een speciale ingreep, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  • Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.
  • Vraag uw huisbezoeken liefst voor 11 uur aan.

Praktijkregeling

Raadplegingen Huisbezoeken Medisch dringend

Kan u zelf online maken of telefonisch aanvragen bij onze secretaresse op het nummer 015 22 56 76

Kan u telefonisch, bij voorkeur voor 12 u, aanvragen bij onze secretaresse op 015 22 56 76

Maak één afspraak per patiënt.

Voor voorschriften, attesten en medische adviezen dient u steeds een afspraak te maken

Kan u telefonisch aanvragen bij onze secretaresse op het nummer 015 22 56 76.

Gelieve huisbezoeken aan te vragen vóór 11 uur.

Huisbezoeken zijn uitsluitend bestemd voor patiënten die zich omwille van ernstige ziekte of hoge leeftijd niet kunnen verplaatsen.

Dan kan u ons vanzelfsprekend overdag bereiken op het nummer 015 22 56 76.

Voor medisch dringende zaken ’s nachts of in het weekend kan u steeds terecht bij de wachtdienst van uw regio. Voor Heist-op-den-Berg en omstreken kan dit op het nummer 0900 20002

Telefonische belmomenten

Voor het bespreken van uitgevoerde onderzoeken of voor een vraag aan de dokter zelf, kan u de dokter enkel bereiken op bepaalde tijdstippen in de week en via aparte telefoonnummers.
Let wel: telefonische spreekuurtjes dienen niet ter vervanging van een raadpleging en kunnen dus niet gebruikt worden voor het vragen van attesten, voorschriften, medische adviezen en dergelijke. Voor huisbezoeken en raadplegingen kan u bellen op de praktijknummer 015 22 56 76.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Dr. Boogaerts
0470/344.680
20u30 – 21u 12u30 – 13u 11u – 12u 14u30 – 15u
Dr. de Rooij
0470/344.810
17u – 17u30 15u – 15u30 16u – 16u30 16u30 – 17u
Dr. Vercalsteren
0470/344.648
13u – 13u30 12u – 12u30 14u – 14u30
Dr. Goossens
0470/344.784
13u30 – 13u45 16u30 - 17u 17u30 – 18u 14u – 14u30
Dr. Van Dyck
0470/447.398
14u – 14u30 8u30 – 9u 13u30 – 14u 9u - 9u30
Dr. Hordies Els
0474/093.021
17u30 – 18u 8u30 – 9u 14u – 14u30

TEAM

Huisartsen

Dr. Eveline Boogaerts

Dr. Jacqueline de Rooij

Dr. Ineke Van Dyck

Dr. Suzy Vercalsteren

Dr. Eva Goossens

Dr. Els Hordies

Secretariaat

Inge Neys

Pedicure

Shirley

CONTACT